Stichting

PRETTIG

WONEN

GOUDEN LEEUW

Gouden Leeuw, het wonen waard

1 september 2012

Gouden Leeuw is een appartementencomplex in Amsterdam Zuidoost. De appartementen zijn verspreid over tien torens. Die torens zijn door middel van een loopstraat verbonden. Totaal zijn er exact 400 woningen. Gouden Leeuw is, samen met het naastgelegen Groenhoven, onder architectuur gebouwd. Het gebouw wordt beheerd door de Vereniging van Eigenaren Gouden Leeuw. Stichting Prettig Wonen Gouden Leeuw richt zich op bewonersbelangen, voorzover dat niet het gebouw zelf betreft.

Een belangrijke activiteit van de Stichting betreft het beheer van de collectieve ruimte. Die bestaat uit een bar, een sportzaal, een danszaal en een vergaderzaal. U vindt alle informatie over de activiteiten die daar worden geboden op de website van Bar Gouden Leeuw.

Parkeergarage

1 sept. 2012

De parkeergarage bij het complex is geen eigendom van de VVE. De gemeente Amsterdam is eigenaar. Het beheer is in handen van een gemeentelijke dienst. Daar horen ook bij de loopbrug over het Ganzenhoefpad en de goederenlift die het hoogteverschil tussen de loopbrug en de begane grond overbrugt. De parkeergarage is niettemin voor vele bezoekers de entree en heeft grote betekenis voor het gevoel van veiligheid voor bezoekers en bewoners. Daarom wordt een goed beheer van die parkeergarage belangrijk gevonden. Stichting Prettig Wonen zet zich in om dat onderhoud naar wens te laten zijn. Dat overigens in samenwerking met Groenhoven. Dat heeft er in ieder geval vast toe bijgedragen dat er de laatste tijd meer inzet merkbaar is voor het schoonhouden. De goederenlift is niet meer zo vaak in storing, daar is inmiddels een gespecialiseerd liftonderhoudsbureau voor ingeschakeld. Even eerder is de verlichting verbeterd, er is enige verbetering aan het hemelwaterafvoer gerealiseerd. Maar het echte bouwkundige onderhoud laat nog zeer te wensen over.

Eerbetoon aan Joop van Stigt

1 sept. 2012

De architect van Gouden Leeuw was Joop van Stigt. Deze gedreven man kwam in het najaar van 2011 te overlijden. Stichting Prettig Wonen zet zich in om deze bijzondere man, die letterlijk tot aan zijn sterfbed betrokken bleef bij Gouden Leeuw, in ere te houden en zijn grote naam herkenbaar verbonden te houden aan de woongebouwen die van zijn hand kwamen. Dat wil de Stichting bereiken door het park, dat deze woongebouwen verbindt, te laten vernoemen tot het Joop van Stigtpark. Lees meer over Joop van Stigt en over het initiatief van de stichting op de daarvoor ingerichte pagina.

Direct naar de electronische petitie? click hier: Joop van Stigt